Kompatibilitet

Kurserne är gjorda för följande mobila operativsystemer:
-Android-modeller som stöder version 2.2 och senare.

Minimumskraven är att enheten har pekskärm, virtuellt tastatur, möjlighet att spela in og spela av ljud, och att den kan kopplas till internet.


Demo nedlastning

Nedlastning måste göras till

mobilen eller annan mobil enhet,

inte till datamaskinen.
För Android Smartphones
och mobila enheter här...
Nu kan du prove ut språkapplikationen med en demo-version som inneholder sex meningar per kurs – från början, från mitten och från slutet. Varje mening har tre övelser från vardera av de tre nivåerna i kurset.

I den första nivån fokuseras på att lyssna till fraser och fylla tomma rutor på skärmen: ett varierande antal rutor för varje bokstav i ljudet. Detta kommer att tvinga dig att lyssna med stor noggrannhet till varje ljud, och är själva nyckeln till att träna hjärnan att känna igen dom. Du kommer att höra både en manlig och kvinnlig röst läsa varje mening. Du får också träning i hur man uttalar varje mening: du spelar in dig själv för därefter att lyssna och jämföra tills uttalet "sitter perfekt". Du får rättskrivningen med på  köpet, även om vi på  denna nivån inte lägger vikt vid den faktiska översättelsen

I det andra steget tränar vi upp lydgjenkjennelsen med något högre svårighetsgrad. Eftersom du gick igenom alla ljud i steg ett, är nu alla rutor tomma, så allt måste fyllas i baserat på vad du hör , utan led bokstäver alls.
Nu börjar vi även den systematiska uttalsträningen. Du spelar av meningarna och registrerar vad du just hört. Så spelar du in det, lyssnar noga på din egen röst och jämför det med modellrösten. Du uppmanas att upprepa detta minst tio gånger tills det låter perfekt.

I det tredje steget kommer alla meningarna att gås igenom igen. Du känner nu igen varenda ord, men den här gången är det en tom ruta per ord att fylla i, inte per ljud som i de föregående två steg. Även här är talträningen viktig. Dock är huvudfokus nu på djupare förståelse. Du  har redan sett översättningarna i de tidigare stegen, men nu får du mer material att arbeta med. Du får nämligen en lexikalisk ord för ord översättning av varje mening, som hjälper dig att få en intuitiv känsla för strukturen i det språk du lär dig.

Du lär dig nu skillnaden mellan meningens innebörd och vad dom ingående orden faktisk betyder, sedda var för sig.

Du lär med andra ord själva språkets hjärta och essens, något som vida övergår den ytliga fras-kunskap man oftast möter.

Allt som allt, kommer kursen att lära dig 600-700 ord, ofta förekommande vardagsord. Dessa kommer att finnas kvar i ditt aktiva ordförråd eftersom du har lagt ner mycket arbete på vart och ett av dem. Det är inte rätt nog att bli flytande i språket, men det är en mycket bra start. Du kommer att kunna lära sig nya ord snabbt med mer traditionella metoder, såsom läsning, lyssna på radio och TV och inte minst, genom att prata med folk.
Vi rekommenderar starkt att köpa en bra ordbok och använda den flitigt.