Karl Hofsö på en konferens i Kazakstan under ett gemensamt prosjekt
med NOKIA och University
of Almaty för att laga en vetenskaplig studie av
våra metoder.
SoToSpeak: ett nytt  sätt att lära ett språkFör Android Smartphones
och mobila enheter här...


I  alla år har det tagit mycket tid att lära ett nytt språk. Både i  skolan, på universitet och även i olika språkkurser kräver det mycket tid, och resultatet är sällan så  bra att man låter som en infödd på det nya språket.

Under 25 år har STS visat att det inte behöver vara så. Vi  tar oss an problemet på ett helt annat sätt: som idrott på  toppnivå där alla detaljer måste läras perfekt och sen finputsas genom intensiv träning. Sen sitter det, för all tid.

Hemligheten sitter inte särskilt djupt. Det finns inget "hokus-pokus" undangömt. Språk är ljud. Just därför tränas först själva hör-förståelsen. Alltså att tränas i att uppfatta OCH förstå omedelbart -alltså simultant- i samma stund man hör meningen.

Vi skall  inte bara förstå, men även förstås av andra. Vi tränar intensivt på uttal och språkmelodi till perfektion, vilket brukar ta åtta till tolv veckor i anspråk.
För att läsa flytande tränas högtläsning ända tills målet "flytande" uppnåtts. Man måste även kunna skriva rätt och lätt, och detta tränas in till dels samtidigt med lästräningen, och som en integrerad del av denna.

Parallelt med kursens framskridande samtalas och kommuniceras det flitigt med så många som möjligt. Då omsätter du ord till  handling.

I all korthet:
Vi börjar med första steg: Hörförståelse.
Vi fortsätter med nesta gundsten: Perfekt uttal.
Sen följer att läsa och skriva samt att samtala.
Prova oss du också. Vi tror du vil gilla det du hittar.
Senaste nytt om STS

Nu finns vi även på Copernikus University

Nu undervisar vi Norska vid fakulteten för lingvistik. Detta sker i klassrum med hjälp av vår applikation som fungerar perfekt via en Andoid eller Windows plugin. Detta gör det möjligt för oss att köra STS apps direkt på TV. Dessutom har eleverna hämtat samma program på sina smartphones så att dom kan träna utanför studietimmarna vid universitetet. Vi kan se betydande resultat redan efter 5 två-timmars pass, och studenterna är båda motiverade och entusiastiska! Mera nytt följer ...
3 juli 2015
Nytt från Princeton University
om språket och hur vår hjärna koppler ord til ord, mening till mening....och människa til människa.
Rapportena säger en del om huruvida språk inte KAN läras "ord för ord",  men enbart gjenom hela meninger, och satta i en meningsfull sammanhang.
Exakt så som STS nu har satt i system via Apps och klassrumsundervisning.

Uri Hasson
Associate Professor of Psychology
 Ph.D., The Weizmann Institute of Science


"...The information gathered at each particular moment, however, only becomes meaningful in the context of previous events. For example, a word only achieves full meaning in the context of a sentence, and a sentence only achieves full meaning in the context of a conversation...."SotoSpeak utveckles nu hela tiden.Forutom ny programvara och forfinade metoder, kommer en ny och betydligt större kurs för klassrumsundervisning på plats sommaren 2016.

Vi etablerar oss i Polen, en naturlig miljö for språk i Europa, med närhet till 200 milj människor med én sak gemensamt: bristfälliga språkkunnskaper. I Polen samarbeidar vi med universiteter, større institutioner och duktige programmerare.


Beroende av vår kapacitet vill vi bygga ett språkcenter i Polen där vårt huvudkvarter redan finnes, med representanter i Sverige.

Se mera information på våra kontaktsidor.

Adressen till  våra polska websidor är
www.sotospeak.pl

Nya sidor etableras även på
www.sotospeak.eu som beregnes klart under vintern 2015/2016

Fölg med här i nyhetsspalten!

Om du vill veta mera...

Här kommer STS att lägge inn länker till andra publikationer i ämnet för dom som är intresserade i språk, forskning och språkundervisning. Välkommen att följa oss här.

Vi kommer til å finnes både på Twitter og Facebook der du kan prate og diskutere metoden og din egen erfaring.


Tryck här för att  besöka våra polska
Facebooksidor!
Si din mening även  på  Twitter...
A A A